FUROSEMİD    Medigoogle | Vademecum | Tam Ekran

TANIM  Endikasyonu  Kontrend.  Dozaj  Dikkat  Ticari  Farma  Medigoogle

Furosemid, nispeten güçlü ve kısa ömürlü hızlı başlangıçlı diürez sağlayan bir kulp diüretiktir.

ATC SINIFLAMASI

C KALP DAMAR SİSTEMİ
C03 DİÜRETIKLER
C03C HIGH-CEILING DİÜRETİKLER
C03C A Sülfonamidler
C03C A 01 furosemidBu bilgiler firmalardan veya Sağlık Bakanlığı sitelerinden alınan bilgilerdir. Doğruluğuna güvendiğiniz kaynaklarca doğrulamadıkça sağaltımda bu bilgileri kullanmayınız. İlaç hakkında bilgilere kendiniz araştırarak ulaşınız.
Daha iyi paylaşım için
Eleştir/Hata Bildir | Yasal Uyarı | Bu Siteye Yardım Et / Destekle | Yazdır
FUROSEMİD    Medigoogle | Vademecum | Tam Ekran

Tanım   ENDİKASYONU  Kontrend.  Dozaj  Dikkat  Ticari  Farma  Medigoogle

 • Kronik konjestif kalp yetersizliği ile bağıntılı sıvı retansiyonu (eğer diüretik tedavi gerekiyorsa),
 • Akut konjestif kalp yetersizliği ile bağıntılı sıvı retansiyonu,
 • Kronik böbrek yetersizliği ile bağıntılı sıvı retansiyonu,
 • Gebelik veya yanıklara bağlı olan dahil, akut böbrek yetersizliğinde sıvı atılımının idame ettirilmesi,
 • Nefrotik sendromla bağıntılı sıvı retansiyonu (eğer diüretik tedavisi gerekiyorsa),
 • Karaciğer hastalığıyla bağıntılı sıvı retansiyonu (eğer aldosteron antagonistleriyle tedavinin desteklenmesi gerekiyorsa),
 • Hipertansiyon,
 • Hipertansif kriz (destekleyici önlem olarak),
 • Zorlu diürez desteği.


  Bu bilgiler firmalardan veya Sağlık Bakanlığı sitelerinden alınan bilgilerdir. Doğruluğuna güvendiğiniz kaynaklarca doğrulamadıkça sağaltımda bu bilgileri kullanmayınız. İlaç hakkında bilgilere kendiniz araştırarak ulaşınız.
  Daha iyi paylaşım için
  Eleştir/Hata Bildir | Yasal Uyarı | Bu Siteye Yardım Et / Destekle | Yazdır
  FUROSEMİD    Medigoogle | Vademecum | Tam Ekran

  Tanım  Endikasyon   KONTRENDİKASYON  Dozaj  Dikkat  Ticari  Farma  Medigoogle

  Furosemid aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

  - Furosemide'in ticari şekillerindeki herhangi bir yardımcı maddesine aşırı duyarlılığı olan hastalarda.
  - Sulfonamidlere (örn. sulfonamid antibiyotikler veya sulfonilüreler) alerjik olan hastalar furosemide çapraz duyarlılık gösterebilir.
  - Hipovolemi veya dehidratasyonu olan hastalarda
  - Furosemide yanıt vermeyen anürik böbrek yetmezliği olan hastalarda
  - Şiddetli hipopotasemisi olan hastalarda
  - Şiddetli hiponatremisi olan hastalarda
  - Hepatik ensefalopatiyle bağıntılı pre-komatöz ve komatöz durumları olan hastalarda
  - Emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.


  Gebelik kategorisi C.'dir. (Ayrıntı için Dikkat kısmına bakınız)  Bu bilgiler firmalardan veya Sağlık Bakanlığı sitelerinden alınan bilgilerdir. Doğruluğuna güvendiğiniz kaynaklarca doğrulamadıkça sağaltımda bu bilgileri kullanmayınız. İlaç hakkında bilgilere kendiniz araştırarak ulaşınız.
  Daha iyi paylaşım için
  Eleştir/Hata Bildir | Yasal Uyarı | Bu Siteye Yardım Et / Destekle | Yazdır
  FUROSEMİD    Medigoogle | Vademecum | Tam Ekran

  Tanım  Endikasyon  Kontrendikasyon   DOZAJ  Dikkat  Ticari  Farma  Medigoogle

  ORAL | Ampul | Doz Aşımı Tedavisi
  GENEL BİLGİ:
  İstenen etkiyi sağlamak için yeterli olan en düşük doz kullanılmalıdır.
  Furosemid ampul formu yalnızca oral uygulamanın mümkün veya etkili olmadığı durumlarda (örn. bağırsak emilimi bozukluğunda) ya da eğer hızlı etki gerekiyorsa intravenöz yoldan verilir. Eğer intravenöz tedavi kullanılıyorsa, mümkün olan en kısa sürede oral tedaviye geçilmesi önerilmektedir.

  Maksimum günlük doz: Erişkinlerde, hem intravenöz hem oral uygulama için önerilen maksimum günlük furosemid dozu 1500 mg’dır.
  Çocuklarda, oral uygulama için önerilen furosemid dozu, maksimum 40 mg günlük doza kadar 2 mg/kg vücut ağırlığıdır. Parenteral uygulama için önerilen furosemid dozu, maksimum 20 mg günlük doza kadar 1 mg/kg vücut ağırlığıdır.
  Tedavi süresi endikasyona göre değişmektedir ve hekim tarafından bireysel hasta bazında belirlenir.

  ÖZEL DOZAJ ÖNERİLERİ
  Erişkinler için doz, genellikle aşağıdaki yönergelere dayanmaktadır:

 • Kronik konjestif kalp yetmezliği ile bağıntılı sıvı retansiyonunda önerilen oral başlangıç dozu, günde 20 mg – 80 mg’dır. Bu doz, gerektiğinde yanıta göre ayarlanabilir. Günlük dozun iki veya üçe bölünmüş dozlar halinde verilmesi önerilmektedir.
 • Akut konjestif kalp yetmezliği ile bağıntılı sıvı retansiyonu için önerilen oral başlangıç dozu, intravenöz bolus enjeksiyonu yoluyla verilen 20 mg – 40 mg’dır. Bu doz, gerektiğinde yanıta göre ayarlanabilir.
 • Kronik böbrek yetmezliği ile bağıntılı sıvı retansiyonunda Furosemide natriüretik yanıt, böbrek yetmezliğinin derecesi ve sodyum dengesi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir ve bu nedenle bir dozun etkisinin tam olarak öngörülmesi mümkün değildir. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda, başlangıçtaki sıvı kaybının kademeli olması için dozun dikkatlice titre edilmesi gerekir. Erişkinler için bu, günde yaklaşık 2 kg vücut ağırlığı (yaklaşık 280 mmol Na+) kaybına yol açan bir doz anlamına gelmektedir.
  Önerilen oral başlangıç dozu, günde 40 mg - 80 mg’dır. Bu doz, gerektiğinde yanıta göre ayarlanabilir. Günlük toplam doz, tek doz ya da ikiye bölünmüş dozlar halinde verilebilir.
 • Diyaliz hastalarında, olağan oral idame dozu günde 250 mg – 1500 mg’dır.
 • Çocuklarda dozaj Vücut ağırlığına göre azaltılmalıdır. Çocuklarda, oral uygulama için önerilen furosemid dozu, maksimum 40 mg günlük doza kadar 2 mg/kg vücut ağırlığıdır.
 • Oral Formun Uygulaması: Furosemid’in oral formunun aç karnına alınması önerilmektedir. Tabletler yeterli miktarda sıvıyla, çiğnenmeden yutulmalıdır.


  Bu bilgiler firmalardan veya Sağlık Bakanlığı sitelerinden alınan bilgilerdir. Doğruluğuna güvendiğiniz kaynaklarca doğrulamadıkça sağaltımda bu bilgileri kullanmayınız. İlaç hakkında bilgilere kendiniz araştırarak ulaşınız.
  Daha iyi paylaşım için
  Eleştir/Hata Bildir | Yasal Uyarı | Bu Siteye Yardım Et / Destekle | Yazdır
  FUROSEMİD    Medigoogle | Vademecum | Tam Ekran

  Tanım  Endikasyon  Kontrendikasyon   DOZAJ  Dikkat  Ticari  Farma  Medigoogle

  Oral | AMPUL | Doz Aşımı Tedavisi
  Genel Bilgi:
  İstenen etkiyi sağlamak için yeterli olan en düşük doz kullanılmalıdır.
  Furosemid ampul formu yalnızca oral uygulamanın mümkün veya etkili olmadığı durumlarda (örn. bağırsak emilimi bozukluğunda) ya da eğer hızlı etki gerekiyorsa intravenöz yoldan verilir. Eğer intravenöz tedavi kullanılıyorsa, mümkün olan en kısa sürede oral tedaviye geçilmesi önerilmektedir.

  Optimum etkinlik elde etmek ve kontr-regülasyonu baskılamak için, tekrarlanan bolus enjeksiyonları yerine genellikle devamlı furosemid infüzyonu tercih edilmektedir. Bir veya birkaç akut bolus dozundan sonra takip tedavisi için devamlı furosemid infüzyonunun uygulanamadığı durumlarda, uzun aralarla yüksek bolus dozlarının verildiği bir rejim yerine, kısa aralarla (yaklaşık 4 saat) düşük dozların verildiği bir takip rejimi tercih edilmelidir.
  Maksimum Doz: Erişkinlerde, hem intravenöz hem oral uygulama için önerilen maksimum günlük furosemid dozu 1500 mg’dır.
  Parenteral uygulama için önerilen furosemid dozu, maksimum 20 mg günlük doza kadar 1 mg/kg vücut ağırlığıdır.
  Tedavi süresi: endikasyona göre değişmektedir ve hekim tarafından bireysel hasta bazında belirlenir.

  ÖZEL DOZAJ ÖNERİLERİ: İntravenöz tedavide, furosemid dozu, 0.1 mg/dakika devamlı intravenöz infüzyonla başlanıp, daha sonra infüzyon hızı yanıta göre her yarım saatte bir kademeli olarak arttırılarak belirlenebilir.

 • Akut böbrek yetmezliğinde sıvı atılımının idame ettirilmesi: Furosemide başlamandan önce hipovolemi, hipotansiyon ve anlamlı elektrolit ve asit-baz dengesizliği düzeltilmelidir. Mümkün olan en kısa sürede intravenöz uygulama yolundan oral uygulama yoluna geçilmesi önerilmektedir.
  Önerilen başlangıç dozu 40 mg olup, intravenöz enjeksiyon olarak verilir. Bu dozun sıvı atılımında arzu edilen artışı sağlamaması halinde, furosemid, 50 mg - 100 mg/saat hızında başlanan devamlı intravenöz infüzyon yoluyla verilebilir.
 • Nefrotik sendromla bağıntılı sıvı retansiyonu Önerilen oral başlangıç dozu, günde 40 mg – 80 mg’dır. Bu doz, gerektiğinde yanıta göre ayarlanabilir. Günlük toplam doz, tek doz ya da bölünmüş birkaç doz halinde verilebilir. Ayrıca bkz. Uyarılar/Önlemler.
 • Karaciğer hastalığıyla bağıntılı sıvı retansiyonu Furosemid, aldosteron antagonistleri tek başına kullanıldığında yetersiz kaldığı olgularda aldosteron antagonistleriyle tedaviyi desteklemek için kullanılır. Ortostatik intolerans veya elektrolit ve asit-baz dengesizlikleri gibi komplikasyonlardan kaçınmak için, doz dikkatlice titre edilerek başlangıçtaki sıvı kaybının kademeli olması sağlanmalıdır. Erişkinler için bu, günde yaklaşık 0.5 kg vücut ağırlığı kaybına yol açan bir doz anlamına gelmektedir Önerilen oral başlangıç dozu, günde 20 mg – 80 mg’dır. Bu doz, gerektiğinde yanıta göre ayarlanabilir. Günlük doz, tek doz ya da bölünmüş dozlar halinde verilebilir. Eğer intravenöz tedavi mutlaka gerekiyorsa, başlangıç tek dozu 20 mg – 40 mg’dır.
 • Hipertansiyon: Furosemid tek başına ya da diğer antihipertansif ajanlarla kombinasyon halinde kullanılabilir. Olağan oral idame dozu günde 20 mg - 40 mg’dır.
 • Kronik böbrek yetmezliği ile bağıntılı hipertansiyonda daha yüksek dozlar gerekebilir.
 • Hipertansif kriz Önerilen başlangıç dozu 20 mg - 40 mg olup, intravenöz bolus enjeksiyonu yoluyla verilir. Bu doz, gerektiğinde yanıta göre ayarlanabilir.
 • Zehirlenmede zorlu diürez desteği Furosemid, elektrolit çözeltileri infüzyonlarına ek olarak intravenöz yoldan verilir. Doz, furosemide yanıta göre değişir. Tedaviden önce ve tedavi sırasında sıvı ve elektrolit kayıpları düzeltilmelidir. Asit veya alkalen maddelerle zehirlenme durumunda, idrarın sırasıyla alkalizasyon veya asidifikasyonu yoluyla eliminasyon daha da arttırılabilir. Önerilen başlangıç dozu 20 mg – 40 mg olup, intravenöz enjeksiyon yoluyla verilir.

  Çocuklarda dozaj vücut ağırlığına göre azaltılmalıdır.


  Bu bilgiler firmalardan veya Sağlık Bakanlığı sitelerinden alınan bilgilerdir. Doğruluğuna güvendiğiniz kaynaklarca doğrulamadıkça sağaltımda bu bilgileri kullanmayınız. İlaç hakkında bilgilere kendiniz araştırarak ulaşınız.
  Daha iyi paylaşım için
  Eleştir/Hata Bildir | Yasal Uyarı | Bu Siteye Yardım Et / Destekle | Yazdır
  FUROSEMİD    Medigoogle | Vademecum | Tam Ekran

  Tanım  Endikasyon  Kontrendikasyon   DOZAJ  Dikkat  Ticari  Farma  Medigoogle

  Oral | Ampul | DOZ AŞIMI TEDAVİSİ
  Akut veya kronik doz aşımında klinik tablo esas olarak elektrolit ve sıvı kaybının derecesine ve sonuçlarına bağlı olarak değişir, örn. hipovolemi, dehidratasyon, hemokonsantrasyon, kardiyak aritmiler (A-V blok ve ventriküler fibrilasyon dahil). Bu bozuklukların semptomları arasında şiddetli hipotansiyon (şoka ilerleyen), akut böbrek yetmezliği, tromboz, deliryumla belirgin durumlar, flasit paralizi, apati ve konfüzyon sayılabilir.
  Furosemidin spesifik bir antidotu bilinmemektedir. Eğer ağız yoluyla çok yakın zamanda gerçekleşmişse, gastrik lavaj ya da emilimi azaltmak üzere tasarlanmış (örn. aktif kömür) gibi önlemlerle etkin maddenin daha fazla sistemik emilimini sınırlama girişiminde bulunulabilir.
  Elektrolit ve sıvı dengesinde klinik açıdan anlamlı bozukluklar düzeltilmelidir. Bu bozukluklardan kaynaklanan ciddi komplikasyonların ve vücut üzerindeki diğer etkilerin önlenmesi ve tedavisiyle birlikte, bu düzeltici girişim genel ve spesifik yoğun tıbbi izleme ve terapötik önlemleri gerekli kılabilir.  Bu bilgiler firmalardan veya Sağlık Bakanlığı sitelerinden alınan bilgilerdir. Doğruluğuna güvendiğiniz kaynaklarca doğrulamadıkça sağaltımda bu bilgileri kullanmayınız. İlaç hakkında bilgilere kendiniz araştırarak ulaşınız.
  Daha iyi paylaşım için
  Eleştir/Hata Bildir | Yasal Uyarı | Bu Siteye Yardım Et / Destekle | Yazdır
  FUROSEMİD    Medigoogle | Vademecum | Tam Ekran

  Tanım  Endikasyon  Kontrendikasyon  Dozaj   DİKKAT  Ticari  Farma  Medigoogle

  İdrar çıkışından emin olunmalıdır. Kısmi idrar çıkışı obstrüksiyonu olan hastalar özellikle tedavinin başlangıç evreleri sırasında dikkatli izleme gerektirir. .
  Furosemid ile tedavi düzenli tıbbi gözetimi gerekli kılmaktadır.

  DİKKATLİ TAKİP GEREKLİ DURUMLAR:

 • Hipotansiyonu olan hastalarda,- kan basıncında belirgin düşmenin özellikle risk altına sokacağı hastalarda, örn. koroner arterlerin ya da beyni besleyen kan damarlarının belirgin stenozu olan hastalar,
 • Latent veya manifest diabetes mellitusu olan hastalarda,
 • Gut hastalarında,
 • Hepatorenal sendromu, yani, şiddetli karaciğer hastalığıyla bağıntılı fonksiyonel böbrek yetmezliği olan hastalarda
 • Hipoproteinemisi olan hastalarda ör. nefrotik sendroma bağıntılı olarak (furosemidin etkisi zayıflayabilir ve ototoksisitesi artabilir). Dikkatli doz titrasyonu gerekir.
 • Prematüre bebeklerde olası nefrokalsinosis/nefrolithiasis gelişimi; böbrek fonksiyonları takip edilmeli, ultrasonografi uygulanmalıdır.

  Tedavi sırasında önerilen takipler:
  Furosemid tedavisi sırasında serum sodyum, potasyum ve kreatinin izlenmesi genellikle önerilmektedir; elektrolit dengesizlikleri gelişme riski yüksek olan hastalarda ya da anlamlı ek sıvı kaybı durumunda (örn. kusma, diyare veya aşırı terlemeye bağlı) özellikle yakından izleme yapılması gerekir. Hipovolemi veya dehidratasyonun yanı sıra anlamlı herhangi bir elektrolit ve asit-baz dengesizliği düzeltilmelidir. Bu, furosemid tedavisinin geçici olarak kesilmesini gerektirebilir.

  GEBELİKTE VE LAKTASYONDA KULLANIM Gebelik kategorisi: C. Furosemid plasenta bariyerini geçmektedir. Zorlayıcı tıbbi nedenler olmadığı takdirde gebelik sırasında verilmemelidir. Gebelik sırasında tedavi fetal büyümenin izlenmesini gerektirmektedir.
  Laktasyon:
  Furosemid anne sütüne geçer ve laktasyonu inhibe edebilir. Furosemid ile tedavi edilen kadınlar bebeklerini emzirmemelidir.
  Araç ve makina kullanımına etkileri:
  Bazı advers etkiler (örn., kan basıncında istenmeyen ölçüde belirgin bir düşüş) hastanın konsantre olma ve tepki verme yeteneğini bozabilir ve dolayısıyla bu yeteneklerin özellikle önemli olduğu durumlarda (örn., bir araç veya makine kullanma) bir risk oluşturabilir.

  YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER Furosemid, sodyum ve klorür ve sonucunda da su atılımında bir artışa neden olur. Ayrıca, diğer elektrolitlerin (özellikle potasyum, kalsiyum ve magnezyum) atılımı da artar. Semptomatik elektrolit bozuklukları ve metabolik alkaloz, giderek artan elektrolit eksikliği şeklinde ya da örn., böbrek fonksiyonu normal olan hastalara yüksek furosemid dozları uygulandığında, akut şiddetli elektrolit kayıpları şeklinde gelişebilir.
  Elektrolit bozukluklarını düşündüren belirtiler:
  Bunlar arasında susamada artış, baş ağrısı, konfüzyon, kas krampları, tetani, kas zayıflığı, kalp ritim bozuklukları ve gastrointestinal semptomlar sayılabilir.
  Altta yatan hastalıklar (örn. karaciğer sirozu, kalp yetmezliği), birlikte kullanılan ilaçlar (bkz. İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler) ve beslenme gibi faktörler elektrolit bozuklukların gelişimini etkiler. Özellikle, kusma ve diyarenin bir sonucu olarak potasyum eksikliği meydana gelebilir.
  Furosemidin diüretik etkisi özellikle yaşlı hastalarda hipovolemi ve dehidratasyona yol açabilir ya da katkıda bulunabilir. Şiddetli sıvı azalması, tromboz gelişme eğilimi ile birlikte hemokonsantrasyona yol açabilir.
  Furosemid hipotansiyona yol açabilir; eğer bu azalma belirginse, konsantrasyon ve reaksiyonlarda bozulma, başta basınç hissi, baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, zayıflık, görme bozukluğu, ağız kuruluğu, ortostatik intolerans gibi belirti ve semptomlar görülebilir.
  İdrar üretiminde artış, idrar çıkışı obstrüksiyonu olan hastalarda şikayetleri uyarabilir ya da şiddetlendirebilir. Bu nedenle, örneğin mesane boşalma bozuklukları, prostat hiperplazisi veya uretra daralması olan hastalarda olası ikincil komplikasyonların eşlik ettiği akut idrar retansiyonu görülebilir.
  Furosemid ile tedavide kan biyokimyasında değişikliler olabilir. Kan kreatinin ve üre düzeylerinde geçici artışlara ve kolesterol ve trigliserid serum düzeylerinde bir artışa yol açabilir.
  Serum ürik asit düzeyleri artabilir ve gut atakları görülebilir.
  Furosemid ile glukoz toleransı azalabilir. Diabetes mellitus hastalarında bu durum metabolik kontrolün bozulmasına yol açabilir; latent diabetes mellitus manifest olabilir.
  Bulantı, kusma veya diyare gibi gastrointestinal reaksiyonlar nadir olarak görülebilir.
  İzole/Nadir olgularda, intrahepatik kolestaz, karaciğer transaminazlarında bir artış veya akut pankreatit gelişebilir.
  Nadir olgularda, özellikle de böbrek yetmezliği, hipoproteinemi (örn. Nefrotik sendromda) olan hastalarda ve/veya intravenöz furosemid çok hızlı verildiğinde, çoğunlukla geçici olmakla birlikte işitme bozuklukları ve tinnitus görülebilir.
  Zaman zaman deri ve mukus membran reaksiyonları görülebilir, örn. şiddetli kaşıntı, ürtiker, diğer döküntüler veya büllöz lezyonlar, eritema multiforme, eksfolyatif dermatit, purpura. Şiddetli anafilaktik veya anafilaktoid reaksiyonlar (örn. şokla birlikte) nadir olarak görülebilir.
  İnterstisyel nefrit, vaskülit veya eozinofili nadirdir.
  Nadir olarak, ateş veya parestezi ve zaman zaman ışığa duyarlılık görülebilir.
  Seyrek olarak trombositopeni görülebilir. Nadir olgularda, lökopeni ve izole olgularda agranülositoz, aplastik anemi veya hemolitik anemi gelişebilir.
  Prematüre bebeklerde furosemid nefrokalsinoz/nefrolityazisi hızlandırabilir. Furosemidin prematüre bebeklere yaşamın ilk haftası içinde uygulanması halinde, patent duktus arterioususun devam etme riskini arttırabilir.
  İntramüsküler enjeksiyonu takiben ağrı gibi lokal reaksiyonlar görülebilir.

  İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
  Besinler: Besinlerle birlikte alındığında furosemidin emiliminin etkilenip etkilenmediği ve ne ölçüde etkilendiği farmasötik formülasyona bağlıdır. Oral Furosemid formülasyonlarının aç karnına alınması önerilmektedir.

  Birlikte kullanılması önerilmeyen ilaçlar:
  İzole vakalarda kloralhidrat alımını takiben 24 saat içinde, intravenöz uygulamayı takiben yüz kızarması, terleme atakları, huzursuzluk, bulantı, kan basıncında artma ve taşikardi ortaya çıkabilir. Bu nedenle, furosemidin kloral hidratla birlikte kullanılması önerilmemektedir.
  Furosemid aminoglikozidler ve diğer ototoksik ilaçların ototoksisitesini arttırabilir. Bu geri dönüşsüz hasara yol açabileceğinden, bu ilaçlar ancak zorlayıcı tıbbi nedenler varsa furosemid ile birlikte kullanılmalıdır.

  Kullanım için önlemler Sisplatin ve furosemid birlikte kullanıldığında ototoksisite etki riski bulunmaktadır. Ayrıca sisplatin tedavisi sırasında zorlu diürez sağlamak amacıyla kullanıldığında furosemidin düşük dozda (örn. böbrek fonksiyonu normal ise 40mg) ve pozitif bir sıvı dengesi ile verilmemesi halinde sisplatinin nefrotoksisitesi artabilir.
  Oral furosemid ve sukralfat en az 2 saat arayla kullanılmalıdır, zira sukralfat furosemidin bağırsaktan emilimini ve dolayısıyla etkisini azaltır.
  Furosemid lityum tuzlarının atılımını azaltır ve serum lityum düzeylerinde artışa neden olabilir ve bu da, lityumun kardiyotoksik ve nörotoksik etkilerinde artış riski dahil olmak üzere lityum toksisitesi riskinde artışla sonuçlanabilir. Bu nedenle, bu kombinasyonu alan hastalarda lityum düzeylerinin dikkatle izlenmesi önerilmektedir.
  Diüretik kullanan hastalar, özellikle bir anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ACE inhibitörü) ya da anjiotensin II reseptör antagonisti ilk kez olarak ya da artırılmış bir dozda ilk kez olarak verildiğinde, şiddetli hipotansiyon ve böbrek fonksiyonunda böbrek yetmezliği olgularını da içeren kötüleşme yaşayabilir.
  Bir ACE inhibitörü veya anjiotensin II reseptör antagonisti ile tedaviye başlamadan ya da dozunu arttırmadan önce furosemid uygulamasına geçici olarak ara verilmesi ya da en azından furosemid dozunun üç gün süreyle azaltılması düşünülmelidir.

  Dikkate alınması gereken noktalar:
  Asetilsalisilik asit dahil olmak üzere, non-steroid antiinflamatuvar ilaçların birlikte uygulanması furosemidin etkisini azaltabilir. Dehidratasyon veya hipovolemisi olan hastalarda, non-steroid antiinflamatuvar ilaçların akut böbrek yetmezliğine neden olabilir. Furosemid salisilat toksisitesini arttırabilir.
  Fenitoinin birlikte uygulanmasını takiben furosemidin etkisinde zayıflama görülebilir. Kortikosteroidler, karbenoksolon, büyük miktarlarda meyankökü ve uzayan laksatif kullanımı hipopotasemi gelişme riskini arttırabilir.
  Bazı elektrolit bozuklukları (örn. hipopotasemi, hipomagnezemi) diğer bazı ilaçların (örn. digitalis preparatları ve QT aralığı uzama sendromuna yol açan ilaçlar) toksisitesini arttırabilir.
  Antihipertansif ajanlar, diüretikler veya kan basıncını düşürme potansiyeli olan diğer ilaçların furosemid ile birlikte verilmesi halinde, kan basıncında daha belirgin bir düşüş beklenmelidir.
  Probenesid, metotreksat gibi anlamlı renal tübüler sekresyona uğrayan diğer ilaçlar furosemidin etkisini azaltabilir. Öte yandan, furosemid bu ilaçların böbrek yoluyla atılımını azaltabilir. Yüksek dozla tedavi (özellikle de, hem furosemid hem diğer ilaçların yüksek dozu) söz konusu olduğunda, bu, serum düzeylerinde artışa ve furosemide veya birlikte kullanılan ilaca bağlı advers etki riskinde bir artışa yol açabilir.
  Antidiyabetik ilaçların ve kan basıncını artıran sempatomimetiklerin (örn., epinefrin, norepinefrin) etkileri azalabilir.
  Kürar-tipi kas gevşeticilerinin veya teofillinin etkileri artabilir.
  Nefrotoksik ilaçların böbrek üzerindeki zararlı etkileri artabilir.
  Belli sefalosporinlerin yüksek dozları ve furosemidin ile eşzamanlı tedavi gören hastalarda böbrek fonksiyon bozukluğu gelişebilir.
  Siklosporin A ve furosemidin eşzamanlı kullanımı, furosemidin yol açtığı hiperüresemiye ve siklosporinin renal ürat atılımını bozmasına sekonder olarak gutlu artrit riskinde artışla bağıntılıdır.
  Furosemid ile tedavi edilen, radiokontrast nefropatisi açısından yüksek risk altındaki hastaların radiokontrast aldıktan sonra böbrek fonksiyonunda bozulma insidansı, radiokontrast almadan önce yalnızca intravenöz hidrasyon alan yüksek riskli hastalara kıyasla daha yüksek bulunmuştur.


  Bu bilgiler firmalardan veya Sağlık Bakanlığı sitelerinden alınan bilgilerdir. Doğruluğuna güvendiğiniz kaynaklarca doğrulamadıkça sağaltımda bu bilgileri kullanmayınız. İlaç hakkında bilgilere kendiniz araştırarak ulaşınız.
  Daha iyi paylaşım için
  Eleştir/Hata Bildir | Yasal Uyarı | Bu Siteye Yardım Et / Destekle | Yazdır
  FUROSEMİD    Medigoogle | Vademecum | Tam Ekran

  Tanım  Endikasyon  Kontrendikasyon  Dozaj  Dikkat   TİCARİ  Farma  Medigoogle

  SAKLAMA KOŞULLARI: 30oC’ nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
  ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE SAKLAYINIZ.


  TİCARİ ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

  Oral formda:
  DESAL 20MG/2 ML 5 AMPUL - UMUT ILAC
  FUROMID 20 MG 5 AMPUL - DEVA
  LASIX 20 MG/2 ML 5 AMPUL - AVENTIS
  UREVER 20 MG 5 AMPUL - OSEL

  Ampul formunda:
  DESAL 40 MG 50 TABLET - UMUT ILAC
  FUROMID 40 MG 50 TABLET - DEVA
  LASIX 40 MG 12 TABLET - AVENTIS
  LIZIK 10 TABLET - AKSU FARMA
  LIZIK 50 TABLET - AKSU FARMA

  Bu bilgiler firmalardan veya Sağlık Bakanlığı sitelerinden alınan bilgilerdir. Doğruluğuna güvendiğiniz kaynaklarca doğrulamadıkça sağaltımda bu bilgileri kullanmayınız. İlaç hakkında bilgilere kendiniz araştırarak ulaşınız.
  Daha iyi paylaşım için
  Eleştir/Hata Bildir | Yasal Uyarı | Bu Siteye Yardım Et / Destekle | Yazdır
  FUROSEMİD    Medigoogle | Vademecum | Tam Ekran

  Tanım  Endikasyon  Kontrendikasyon  Dozaj  Dikkat  Ticari   FARMA  Medigoogle

  ETKİ MEKANİZMASI: Furosemid, nispeten güçlü ve kısa ömürlü hızlı başlangıçlı diürez sağlayan bir kulp diüretiktir. Furosemid, Henle kulpunun kalın inen kolunun luminal hücre membranında yer alan Na+K+2Cl-eş-transpor sistemini bloke eder: dolayısıyla, furosemidin salüretik etkisinin etkililiği, ilacın bir anyon transport mekanizması yoluyla tübüler lümene ulaşmasına bağlıdır. Diüretik etki, Henle kulpunun bu kesiminde sodyum klorür reabsorpsiyonunun inhibisyonundan kaynaklanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, fonksiyonel sodyum atılımı glomerüler sodyum filtrasyonunun %35’ine varabilir. Artmış sodyum atılımının ikincil etkileri, idrar atılımında (ozmotik olarak bağlanan suya bağlı) artış ve distal tübüler potasyum sekresyonunda artıştır. Kalsiyum ve magnezyum iyonlarının atılımı da artar.
  Furosemid, macula densa’da tübülo-glomerüler geri bildirim mekanizmasını kesintiye uğratır ve bunun sonucu da, salüretik aktivitede hiçbir azalma olmamasıdır. Furosemid renin-anjiotensin-aldosteron sisteminin doza bağlı stimülasyonuna neden olur.
  Kalp yetmezliğinde, furosemid kardiyak pre-load’da (venöz kapasitans damarları seyrelterek) akut bir azalmaya neden olur. Bu erken vasküler etkinin prostaglandin aracılığıyla oluştuğu ve renin-anjiotensin sistemi ve bozulmamış prostaglandin sentezinin aktivasyonu ile yeterli böbrek fonksiyonunu gerekli kıldığı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, natriüretik etkisinden dolayı, furosemid hipertansif hastalarda artan vasküler reaktiviteyi katekolaminlere düşürmektedir.
  Furosemidin antihipertansif etkililiği sodyum atılımında artışa, kan hacminde azalmaya ve vasküler düz kasın vazokonstriktör uyaranlara duyarlılığında azalmaya bağlanabilir.
  Furosemidin diüretik etkisi, intravenöz dozdan sonra 15 dakika içinde ve oral dozdan sonra 1 saat içinde görülür.
  10 mg ila 100 mg dozlarda furosemid alan sağlıklı bireylerde diürez ve natriürezde doza bağlı bir artış olduğu gösterilmiştir. Sağlıklı kişilerde etki süresi, 20 mg intravenöz furosemid dozundan sonra yaklaşık 3 saat ve 40 mg oral dozdan sonra 3 – 6 saattir.
  Hastalarda, bağlanmamış (serbest) furosemidin intratübüler konsantrasyonları (idrarda furosemid atılım hızı kullanılarak tahmin edilir) ile natriüretik etkisi arasındaki ilişki bir sigmoit eğri biçiminde olup, furosemidin minimal etkili atılım hızı yaklaşık 10 mikrogram/dakikadır. Bu nedenle, furosemidin devamlı infüzyonu tekrarlanan bolus enjeksiyonlarından daha etkilidir. Bunun yanı sıra, ilacın belirli bir bolus dozunun üzerinde, etkide anlamlı bir artış söz konusu değildir. İlacın tübüler sekresyonu ya da intra-tübüler albümin bağlanmasının düşmesi halinde furosemidin etkisi azalır.

  FARMAKOKİNATİK ÖZELLİKLERİ: Furosemid gastrointestinal yoldan hızla emilir. tmax, 40 mg tablet için 1 - 1.5 saattir. İlacın emilimi bireyler arası ve birey içi geniş değişkenlik gösterir. Sağlıklı gönüllülerde furosemidin biyoyararlanımı, tabletler için yaklaşık %50 - %70 ve oral çözelti için %80’dir. Hastalarda, ilacın biyoyararlanımı altta yatan hastalıklar dahil çeşitli faktörlerden etkilenir ve %30’a kadar düşebilir (örn., Nefrotik sendromda). Besinlerle birlikte alındığında furosemidin emiliminin etkilenip etkilenmediği ve ne ölçüde etkilendiği farmasötik formülasyona bağlıdır. Furosemidin dağılım hacmi kg vücut ağırlığı başına 0.1 – 0.2 litredir. Dağılım hacmi altta yatan hastalığa bağlı olarak daha yüksek olabilir. Furosemid plazma proteinine, esas olarak albümine güçlü (%98 üzerinde) bağlanır. Furosemidin eliminasyonu büyük ölçüde değişmemiş ilaç olarak, esas olarak proksimal tübüle sekresyon yoluyla gerçekleşir. İntravenöz uygulamadan sonra furosemid dozunun %60 ila %70’i bu yolla atılır. Furosemidin bir glukuronit metaboliti idrarda geri alınan maddelerin %10 ila %20’sinden sorumludur. Kalan doz, muhtemelen safra sekresyonunu takiben feçes yoluyla atılır. İntravenöz uygulamadan sonra furosemidin terminal yarılanma ömrü yaklaşık 1 – 1.5 saattir. Furosemid anne sütünde atılır. Furosemid plasental bariyeri geçer ve fetüse yavaş yavaş taşınır. Fetüs veya yeni doğan bebekte anne ile aynı konsantrasyonda bulunur. - Böbrek hastalığı Böbrek yetmezliğinde, furosemidin eliminasyonu yavaşlar ve yarılanma ömrü uzar; şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda terminal yarılanma ömrü 24 saate varabilir. Nefrotik sendromda azalmış plazma protein konsantrasyonu daha yüksek serbest (bağlanmamış) furosemid konsantrasyonuna yol açar. Öte yandan, intratübüler albümine bağlanma ve düşmüş tübüler sekresyondan dolayı bu hastalarda furosemidin etkinliği azalır. Furosemid hemodiyaliz, periton diyalizi ve CAPD uygulanan hastalarda düşük düzeyde diyalize uğrar. - Karaciğer yetmezliği Karaciğer yetmezliğinde, esas olarak daha geniş bir dağılım hacminden dolayı furosemidin yarılanma ömrü %30-%90 oranında artar. Ayrıca, bu hasta grubunda tüm farmakokinetik parametrelerde geniş bir değişiklik vardır. - Konjestif kalp yetmezliği, şiddetli hipertansiyon, yaşlılar Konjestif kalp yetmezliği, şiddetli hipertansiyonu olan hastalarda ya da yaşlılarda, böbrek fonksiyonunda azalmadan dolayı furosemid eliminasyonu yavaşlar. - Prematüre ve miadında doğan bebekler Böbreğin matürite durumuna bağlı olarak, furosemidin eliminasyonu yavaşlayabilir. Eğer bebeğin glukuronizasyon kapasitesi bozuksa, ilacın metabolizması da yavaşlar. Konsepsiyon sonrası yaşı 33 haftanın üzerinde olan bebeklerde terminal yarılanma ömrü 12 saatin altındadır. İki aylık ve daha büyük bebeklerde, terminal klirens erişkinlerdeki ile aynıdır.  Bu bilgiler firmalardan veya Sağlık Bakanlığı sitelerinden alınan bilgilerdir. Doğruluğuna güvendiğiniz kaynaklarca doğrulamadıkça sağaltımda bu bilgileri kullanmayınız. İlaç hakkında bilgilere kendiniz araştırarak ulaşınız.
  Daha iyi paylaşım için
  Eleştir/Hata Bildir | Yasal Uyarı | Bu Siteye Yardım Et / Destekle | Yazdır

 • Furosemid diğer ilaçlarla etkileşimi, Furosemid hangi durumlarda kontrendikedir, Furosemid, Furosemid içeren ilaçlar, Furosemid endikasyonları, Diüretik , sıvı retansiyonu ve akciğer ödeminde kullanılan ilaç gebede Furosemid kullanımı, Furosemid kontrendikasyonları, Furosemid farmakolojik özellikleri, Furosemid formülü, Furosemid dozu ve kullanım şekli, Furosemid yan etkileri, Furosemid kullamırken dikkat edilmesi gerekenler, Furosemid spesiyalleri,