MEDİGOOGLE ANASAYFA
GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI
İLAÇLARIN FETUSA ETKİSİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

Grubu: A | B | C | D | Kontrendike | Sınıflandırma


GEBELİKTE C GRUBU İLAÇLAR
İhtimalen zararlı. Hayvan çalışmalarında fetusa zararı olduğu bilinen ama insanda ve hayvanda kontrollü çalışma yapılmamış ilaçlardır.


Aminofilin
Amitriptilin
Albendazol
Albuterol
Aspirin
Atraküryum
Baklofen
Betametazon
Buclizin
Dantrolen
Deksametazon
Domperidon
Droperidol
Feniramin
Flukanazol
Fluoksetin
Furosemid
Gansiklovir
Gentamisin
Gliburit
Glipizid
Griseofulvin
Heparin
Hidroksizin
İnterferonlar
İzoniyazid
Ketokonazol
Kinolonlar
Kilomipiramin
Kloramfenikol
Klorokin
Klorpromazin
Klozapin
Mebendazol
Meflokin
Mikanazol
Nistatin
Omeprazol
Oseltamivir
Parasetamol
Pioglutazon
Prednison
Prometazin
Propiltiourasil Pyrazinamid
Rifampin
Rimantadin
Risperidon
Rosiglatazon
Salmeterol
Sertralin
Siklosporin
Siprofloksasin
Sulfonamidler
Tacrolimus
Teofilin
Terfenadin
Tolbutamid
Trimetoprim-SMX
Vidarabin
ZanamivirYaklaşımımızın hiç bir bilimsel dayanağı yoktur. Tümüyle pratiğe yönelik ve deneyimsel bir yaklaşımdır. Hastanızı kendiniz değerlendirerek ona uygun tercihlerde bulununuz.
Daha iyi paylaşım için
Eleştir/Hata Bildir | Yasal Uyarı | Bu Siteye Yardım Et / Destekle | Yazdır